Rólunk

A Program sikeres megvalósulása több szervezet együttes együttműködése révén valósul meg.

Konzorciumvezető:

Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)

Székhely: 6721 Szeged, Sajka utca 16.

A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesületet magasan képzett, a társadalomtudomány területén tevékenykedő kutatók hozták létre 2004-ben a céllal, hogy a Dél-alföldi régióban megfigyelhető társadalmi változások és problémák kutatásával a szervezet hozzájáruljon a problémák kezeléséhez, ezáltal pedig a tudásalapú társadalom fejlesztéséhez. A DARTKE az elmúlt években helyi, területi és specifikus kutatásokban vett részt, hazai és nemzetközi szinten is bekapcsolódik a tudományos és szakpolitikai diskurzusba. Az Egyesület működése során erős partneri kapcsolatokat alakított ki önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel (kamarák, kormányhivatalok és foglalkoztatási szakigazgatási szerveik), illetve más civil és egyházi fenntartású szervezetekkel. A helyi társadalmi-gazdasági szereplőkkel együttműködik a döntéshozatalban és az egyes projektek végrehajtásában is. A szervezet kapcsolati hálója igen kiterjedt, társadalmi beágyazottsága magas.

Az egyesület profilja az elmúlt 10 évben bővült az ifjúság, az oktatás és a vállalkozásfejlesztés irányába. Kutatóik tudományos munkáját adminisztrációban jártas munkatársak segítik. Kutatóik tudományos és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, kurzusokat és képzéseket vezetnek. Munkatársaik részt vesznek tanácsadásban, ifjúságfejlesztésben, tananyagfejlesztésben és tesztelésben, illetve tréningeket vezetnek. Az elmúlt évek során a vállalkozási készség és képesség fejlesztését szolgáló területeken is jártasságot szereztek.

A program lebonyolításában részt vevő partnerek, konzorciumi tagok:

Budapesti Politechnikum Alapítvány

Székhely: 1096 Budapest, Vendel utca 3.

A Budapesti Politechnikum Alapítvány 2000-ben alakult a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola támogatásának és fenntartásának céljával. Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a fiatalok pályaválasztásának támogatására, nagy hangsúlyt helyez a vállalkozói kultúra fejlesztésére, részt vesz a pályakezdő fiatalok munkába állását és vállalkozóvá válását segítő programok kidolgozásában. Az iskolai gyakorlati vállalkozásoktatási képzés megvalósításához a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központ (BIVÁK) működésének támogatásával, valamint a modern üzleti kultúra oktatásának és fejlesztésének középiskolai képzésre épülő modelljének megalkotásával járul hozzá. Az 1999. óta működő Poliházban a kezdő vállalkozóknak nyújt különböző szolgáltatásokat (pl. tanácsadás, tréning). Célcsoportjába elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok tartoznak.

További céljai alapító okirata szerint:- felnőttképzés – általános, szakmai, idegen nyelvi; – a munkaerő piacon hátrányos helyzetű csoportok képzése, foglalkoztatása, illetve ezek elősegítése képzésekkel, oktatással és kiegészítő szolgáltatásokkal; – a nők esélyegyenlőségének növelése; – közösségi képzési lehetőségek támogatása.

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.
A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. működésének célja a kulturális értékek őrzése és az aktív közösségi művelődés biztosítása, a lakosság és főként a fiatalság számára szabadidős, szórakoztató rendezvények, valamint képzési és önképzési programok biztosítása. Ezen célokat szolgáló tevékenységei során a szervezet együttműködik a helyi önkormányzattal, annak szervezeteivel és intézményeivel, valamint számos civil szervezettel. A szervezet az IH Rendezvényközpont, a Belvárosi Mozi és az Újszegedi Partfürdő üzemeltetője. A Rendezvényközpont 2008-ban megújult, funkciói bővültek, így a kulturális programok mellett szakmai kiállításoknak, vásároknak, üzleti rendezvényeknek, konferenciáknak és báloknak is helyet ad. A Partfürdő szabadtéri rendezvények megvalósítására kiválóan alkalmas, a Belvárosi Moziban pedig ünnepi műsorok, előadások és konferenciák lebonyolítására van lehetőség.

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (BMVA)

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
Az Alapítvány több mint 25 éve alakult azzal a céllal, hogy ösztönözze és támogassa azon szellemi tevékenységeket, amelyek Békés megye társadalmi-gazdasági fejlődését szolgálják. A szervezet célja továbbá az alapító okiratában foglaltak alapján „olyan térségi célok érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, amelyek túlmutatnak a helyi önkormányzatok közvetlen érdekszféráján: – a Békés Megyei Vállalkozói Központ működésének és tevékenységének támogatása, – a Békés megye térségi méretű gazdaságfejlesztő programjának támogatása kis- és középvállalkozások létrejöttének és működésének segítésén keresztül.” Ennek fényében a szervezet a következő tevékenységköröket látja el: vállalkozói tanácsadás, mikrohitel ügyintézés lebonyolítása, pályázatok írása, projekt menedzsment, finanszírozási tanácsadás, képzési tevékenységek koordinálása. A turisztikai vállalkozásokat és szervezeteket az Alapítvány által működtetett Tourinform – Békés megye szolgáltatásai támogatják.