Támogatás igénylés

Ha bármilyen kérdésed lenne, melyre nem találsz a honlapon megfelelő választ, akkor a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeinken vedd fel kollégáinkkal a kapcsolatot, akik készséggel segítenek Neked!

A programba való jelentkezés előfeltétele a regisztráció. Regisztráció után, a jelentkezés menüpont alatt kell jelentkezni a programba. A Program első komponensét GINOP-5.1.9-17 elvégző, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatal vállalkozók igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást induló költségeik támogatására a program második komponensében, amelyet a Magyar Államkincstár (MÁK) ír ki a GINOP-5.2.7-18 pályázati felhívás alapján. Ezen konstrukcióhoz még további hitelt vehetnek fel a Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogramban (GINOP 8.8.1-17).

Pályázati elemek és támogatási kritériumok pontos leírása:

Az első komponens (Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése), GINOP 5.1.9-17

A pályázat leírása itt található:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1

Célja: A potenciális vállalkozók ezen projekt megvalósításának keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Célcsoportja a 18-30 év közti fiatalok csoportján belül:

18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy

25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők.

A programba bevont fiatalok legalább 30%-át a 18-25 év közötti fiatalok alkotják.

A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.

A második komponense, amelyet a Magyar Államkincstár (MÁK) ír ki a GINOP-5.2.7-18 pályázati felhívás alapján, (Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása),

A pályázati leírása itt található: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-18-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa

Célja: A GINOP 5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

Támogatás mértéke: Az egy jogosult álláskereső (fiatal) által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 4 573 800 Ft. További viszatérítendő támogatást igényelhet a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

Támogatható tevékenységek: Csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, és az üzleti tervben szereplő valamint a Felhívás alapján meghatározott költségekre fordítható.

Kötelező vállalások:

  • minimum 1. 000 000 Ft árbevétel a 12 hónapos projektidőszak alatt;
  • Támogatás az üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntés előtt megkezdett projekthez nem igényelhető;
  • 12 hónap (+ további 12 hónap fenntartási kötelezettség, egyéni vállalkozás esetén a szüneteltetés nem megengedett).

A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (GINOP 8.8.1-17)

Részletes leírása itt található: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-881-17-foglalkoztats-sztnzse-cl-hitelprogram-

Hitelprogram célja: A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Kölcsönigénylésre jogosult: az a vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP- 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

Kölcsön összege: Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;

Támogatható tevékenységek: A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint: Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai indításához és vállalkozásfejlesztési céljaikhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.

Saját forrás: 5%

A kölcsön kamata: 0% / év

Díjak, jutalékok: nem kerülnek felszámításra Futamidő : Hitelcéltól függően 5-15 év;

Biztosítékok köre: A mindenkor aktuális termékleírás szerint. (ingatlan, ingó)